2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ671 (U_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Y_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.790.000 ₫
+10 điểm