4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ673 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (U_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Y_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.790.000 ₫
+10 điểm