9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VN
VN1513 (A-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (J_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
3.329.000 ₫
+10 điểm