2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ671 (U_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm