9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (U_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
3.109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm