5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VN
VN1513 (E)
12:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:20
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (U_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Y_SBoss)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm