4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VJ
VJ671 (J_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm