4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VJ
VJ671 (J_Eco)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Y_SBoss)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm