10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ673 (E_Promo)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (A-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
3.329.000 ₫
+10 điểm