2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ671 (U_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Y_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.790.000 ₫
+10 điểm