8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
QH
QH2113 (Bamboo Eco)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Plus)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (H_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (H_Deluxe)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
1.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Business)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm