5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
VJ
VJ671 (E_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm