11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
QH
QH2113 (Bamboo Eco)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (A-Siêu tiết kiệm)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Plus)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Business)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm