2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
VJ
VJ671 (T_Eco)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.440.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm