3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
VJ
VJ671 (A_Promo)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm