3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VJ
VJ673 (A_Promo)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm