3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 04/11/2020 (19/9 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
VJ
VJ671 (A_Promo)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm