2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VJ
VJ671 (T_Eco)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.440.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm