3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ671 (E1_Eco)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm