13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
QH
QH2113 (Bamboo Eco)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (A-Siêu tiết kiệm)
12:05
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:45
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (A_Promo)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Eco)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:45
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Plus)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (K-P/thông tiết kiệm)
12:05
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:45
BMV
1.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
12:05
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:45
BMV
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:45
BMV
3.319.000 ₫
+10 điểm