4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ671 (E_Eco)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2115 (ECONOMYSAVER)
06:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
08:20
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm