3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ671 (E1_Eco)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm