3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ671 (T_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (T_Deluxe)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm