6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VN
VN1513 (P-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm