5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ671 (E1_Eco)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
0 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (ECONOMYSAVER)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (BUSINESSSMART)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Y_SBoss)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
2.900.000 ₫
+10 điểm