5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/01/2021 (10/12 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
QH
QH2113 (ECONOMYSAVERMAX)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (E1_Eco)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (A_Deluxe)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (BUSINESSSMART)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:15
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:55
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm