6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VN
VN1513 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (K-P/thông tiết kiệm)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm