15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH2113 (Bamboo Eco)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (A-Siêu tiết kiệm)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Eco)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
168.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (A_Promo)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (Z_Eco)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Plus)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
15:30
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:10
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (Bamboo Business)
16:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
17:40
BMV
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:05
BMV
3.309.000 ₫
+10 điểm