8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN1581 (P-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (B_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
HPH
1h40p
Bay thẳng
11:30
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm