5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ731 (A_Promo)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
15:45
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:30
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm