12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
QH
QH2005 (Bamboo Eco)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (E_Promo)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm