9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1581 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (L_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (I-Phổ thông)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
13:50
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm