11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN7285 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:10
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ733 (W_Eco)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (J_Eco)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7285 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:10
CXR
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7285 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:10
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ733 (V_SBoss)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7285 (I-Phổ thông)
07:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:10
CXR
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7285 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:10
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm