4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ731 (W_Eco)
10:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
11:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
10:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
11:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.680.000 ₫
+10 điểm