2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VJ
VJ731 (B_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm