9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ731 (E1_Eco)
15:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:20
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (A_Deluxe)
15:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:20
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
15:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:20
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
1h50p
Bay thẳng
09:50
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm