2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ731 (W_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm