5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ731 (J_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (L-P/thông tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm