12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ733 (Z_Eco)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (W_Eco)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (L-P/thông tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.729.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ733 (V_SBoss)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm