5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VN
VN1581 (G_promo)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (U_Eco)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.680.000 ₫
+10 điểm