2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VJ
VJ731 (W_Eco)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm