14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VJ
VJ733 (A_Promo)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Eco)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ733 (Z_Eco)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (W_Eco)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.129.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
12:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ733 (V_SBoss)
18:35
HPH
1h45p
Bay thẳng
20:20
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm