4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
VJ
VJ731 (W_Eco)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
18:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.680.000 ₫
+10 điểm