5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VJ
VJ731 (E_Promo)
10:50
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:35
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
10:50
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:35
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
10:50
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:35
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm