5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
VJ
VJ731 (E_Promo)
12:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:05
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
12:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:05
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
12:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
14:05
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm