6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/10/2020 (24/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
VJ
VJ731 (E_Promo)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
1.600 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Eco)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
11:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
12:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm