3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ731 (E_Promo)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm