9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VN
VN1581 (A-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (E_Eco)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (A_Deluxe)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.809.000 ₫
+10 điểm