3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/11/2020 (3/10 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
VJ
VJ731 (E_Eco)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (A_Deluxe)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
14:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
15:45
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm