10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
QH
QH2005 (Bamboo Eco)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (H_Eco)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (H_Deluxe)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm