11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VN
VN1581 (A-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (I_Eco)
17:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:05
CXR
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (I_Deluxe)
17:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:05
CXR
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
17:20
HPH
1h45p
Bay thẳng
19:05
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm