12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN1581 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Plus)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Plus)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
1.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (L_Eco)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (L_Deluxe)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2005 (Bamboo Business)
15:15
HPH
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
17:10
HPH
1h45p
Bay thẳng
18:55
CXR
3.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1721 (Bamboo Business)
14:30
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:15
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (I-Phổ thông)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.829.000 ₫
+10 điểm