6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Hải Phòng
Nha Trang
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ731 (E_Promo)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (Z_Eco)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (L-P/thông tiết kiệm)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ731 (V_SBoss)
15:00
HPH
1h45p
Bay thẳng
16:45
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1581 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
HPH
1h50p
Bay thẳng
10:40
CXR
3.819.000 ₫
+10 điểm