9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ723 (E_Eco)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (A_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Deluxe)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm