24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 1671 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (T-P/thông tiết kiệm)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7673 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (K_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (H-P/thông tiết kiệm)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7673 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (I-Phổ thông)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7673 (I-Phổ thông)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7673 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
11:10
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm