5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ721 (A_Promo)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Plus)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Business)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.400.000 ₫
+10 điểm