16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ721 (A_Promo)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Plus)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
14:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Business)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.400.000 ₫
+10 điểm