18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/04/2021 (12/3 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
VJ
VJ721 (A_Eco)
18:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
19:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (ECONOMYSAVER)
19:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
20:40
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (A_Deluxe)
18:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
19:20
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Q_Eco)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
1.424.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Q_Deluxe)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
1.679.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (I-Phổ thông)
15:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (BUSINESSSMART)
19:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
20:40
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
18:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm