8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ723 (A_Promo)
10:30
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:30
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (J-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm