29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN7671 (A-Siêu tiết kiệm)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (W_Eco)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Eco)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Plus)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ725 (J_Eco)
13:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
14:20
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (H_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (S-P/thông linh hoạt)
13:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (S-P/thông linh hoạt)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (I-Phổ thông)
13:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (I-Phổ thông)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7671 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
HPH
1h10p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (W_Eco)
15:45
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (H_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ725 (J_Eco)
13:05
HPH
1h15p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Business)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm