6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/06/2020 (18/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
VJ
VJ721 (E_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (E_Promo)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm