7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 14/06/2020 (23/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
VJ
VJ721 (A_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (W_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7673 (E)
12:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
13:10
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm