6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 20/06/2020 (29/4 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
VJ
VJ721 (E_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (W_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm