8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ721 (E_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (E_Promo)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1671 (A)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A)
15:20
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm