18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VJ721 (A_Promo)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (G-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Plus)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Business)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.400.000 ₫
+10 điểm