18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VN
VN1673 (G-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (T-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Eco)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (I_Eco)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
15:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:15
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1671 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm