7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
QH
QH1731 (Bamboo Plus)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (T)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Eco)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (J_Eco)
10:30
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:45
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:30
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Business)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.400.000 ₫
+10 điểm