9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 07/11/2020 (22/9 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
VJ
VJ721 (A_Promo)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Promo)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm