6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/11/2020 (1/10 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
VJ
VJ721 (E_Promo)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (E_Promo)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm