6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 19/11/2020 (5/10 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
VJ
VJ723 (E_Promo)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (A_Promo)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Z_Eco)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
10:20
HPH
1h15p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm