14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 11/06/2021 (2/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
VN
VN1673 (A-Siêu tiết kiệm)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Eco)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (J_Eco)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (ECONOMYSAVER)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Deluxe)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (J_Deluxe)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (V_SBoss)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (V_SBoss)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (BUSINESSSMART)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm