14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/06/2021 (9/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
VN
VN1673 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Eco)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (J_Eco)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
469.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (ECONOMYSAVER)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Deluxe)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (J_Deluxe)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (V_SBoss)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (V_SBoss)
08:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (BUSINESSSMART)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HPH
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm