9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/06/2021 (12/5 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
VJ
VJ721 (J_Eco)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (J_Deluxe)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (ECONOMYFLEX)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (BUSINESSSMART)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm