9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/09/2021 (14/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
thứ ba, 21/09
thứ tư, 22/09
thứ năm, 23/09
VJ
VJ721 (E1_Eco)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (A_Deluxe)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (ECONOMYFLEX)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:00
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (BUSINESSSMART)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
HPH
1h15p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm