10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
VJ
VJ723 (E_Eco)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Deluxe)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1731 (Bamboo Business)
08:55
HPH
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.400.000 ₫
+10 điểm