14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
QH
QH2001 (Bamboo Eco)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Eco)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Plus)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Deluxe)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Business)
17:30
HPH
1h10p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm