12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
QH
QH2001 (Bamboo Eco)
20:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
22:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (E_Eco)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (E_Promo)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Plus)
20:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
22:00
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Deluxe)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Business)
20:50
HPH
1h10p
Bay thẳng
22:00
DAD
1.955.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
12:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
13:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
16:10
HPH
1h15p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
HPH
1h20p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm