15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Hải Phòng
Đà Nẵng
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
QH
QH2001 (Bamboo Eco)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (E_Eco)
11:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
12:55
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (E_Promo)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Z_Eco)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Plus)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (A_Deluxe)
11:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
12:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (I-Phổ thông)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1673 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HPH
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ721 (Y_SBoss)
19:25
HPH
1h15p
Bay thẳng
20:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ723 (Y_SBoss)
11:40
HPH
1h15p
Bay thẳng
12:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2001 (Bamboo Business)
20:00
HPH
1h10p
Bay thẳng
21:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm